Seks voor het huwelijk volgends de bijbel

De Bijbel over seks voor het huwelijk

In de Bijbel vinden we nergens hele hoofdstukken die een rechtstreeks verbod op seks buiten het huwelijk leggen. Dat betekent niet dat het geoorloofd is. Er staat ook nergens in de Bijbel dat verkrachting binnen het huwelijk verboden is. Er staan geen verboden met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen. Betekent dit dat God deze dingen goedkeurt? Natuurlijk niet. Wat niet verboden is uit Gods Woord is niet automatisch toegestaan. Soms is er iets in het Woord niet verboden omdat het in de Bijbelse tijden vanzelfsprekend was.

De tuin van Eden

Gods idee over huwelijk en seksualiteit zien we in de volmaakte tuin van Eden. In Genesis 2:24 staat: “Dit verklaart waarom een man zijn vader en moeder verlaat, zich bij zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar wordt.”

Zowel man als vrouw maken zich in een bepaalde mate sociaal en emotioneel los van hun ouders, zodat ze met elkaar een eenheid kunnen vormen. Ze voegen zich bij elkaar en ze worden een eenheid met elkaar. Bij die eenheid hoort een lichamelijke en seksuele harmonie. In de rest van de Bijbel zien we dat deze seksuele eenheid gewaarborgd is in het huwelijk.

Iemand die geen maagd was werd gestenigd

Wanneer een man en vrouw in Israël met elkaar trouwden mochten zij van elkaar verwachten dat zij maagd waren. In Deuteronomium 22:14 staat het duidelijk: “Ik ben met deze vrouw getrouwd, maar tijdens de huwelijksnacht ontdekte ik dat ze geen maagd meer was.” (NBV)

Het principe vanuit de hemel is duidelijk. Het was gewoonlijk helder dat zij het huwelijk ingingen zonder dat daarvoor seksueel contact was geweest. Iets verderop in vers 21 lezen we dat een vrouw die inderdaad geen maagd meer was in de huwelijksnacht door de medemensen gestenigd mocht worden. Het maakte niet eens uit door wie zijn ontmaagd was.

Voor zo’n meisje zou het een domme daad zijn om seks voor het huwelijk te hebben, want als zij dan in de steek gelaten zou worden door haar partner had zij een groot probleem. Haar toekomstige man zou er in de huwelijksnacht achter komen en hij had het recht om haar te laten stenigen. De afwijzing en belediging dat zij het al met een ander had gedaan kon zo diep zijn dat dit inderdaad zou gebeuren.

De ouders van Jezus

Het verhaal van Jozef en Maria bevestigt dit. Jozef en Maria waren al verloofd toen de engel tot Maria zei: “Je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.” (Lucas 1:31). Het antwoord van Maria was: “Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.” (Lucas 1:34).

Maria had geen seksueel contact met Jozef. Het is daarom ook dat Jozef vol wantrouwen reageert op de woorden over de zwangerschap van Maria. In Mattheüs 1:18-19 staat: “Maria, zijn moeder, was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar ze woonden nog niet bij elkaar. Maria nu bleek zwanger door de heilige Geest. Haar man, Jozef, een rechtschapen mens, wilde haar niet in opspraak brengen en besloot in stilte van haar te scheiden.”

Jozef wist vast en zeker dat de baby niet van hem afkomstig was. Hij had daar geen twijfel over. Hij wist dat hij het niet was geweest en dat het dus iemand anders geweest moest zijn. Dat was de reden dat deze zuivere en eerlijke man er voor koos om de verloving te breken.

Uiteindelijk sprak God via een engel tot Jozef over de bevruchting van Maria door de Geest van God. De conclusie is: de ouders van Jezus woonden voor hun huwelijk niet samen en hadden ook geen seksueel contact met elkaar.

Wanneer het nog niet duidelijk was..

In het nieuwe testament staat de opdracht om rein en puur te zijn ook duidelijk vermeld. “Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen.” (Hebr 13:4 NBV). Seksualiteit is dus door God bedoeld om in het huwelijk te gebruiken.

Toch is het begrijpelijk wanneer je als stel naar elkaar verlangt tijdens je verkeringstijd.
Hoe kun je het beste met deze seksuele gevoelens omgaan?>