Oorzaken van een verslaving

De oorzaken van een verslaving

Het is vaak een wisselwerking van factoren waardoor iemand moeite heeft om los te komen uit de krachtige greep van een verslaving. In veel gevallen is de verslaving een verkeerde oplossing voor een diep verborgen emotioneel probleem. Hieronder de meest voorkomende oorzaken.

Gebrek aan waardering

De persoon heeft geen diepe vertrouwensrelatie gehad met zijn vader en/of moeder.
Er is weinig emotionele waardering en erkenning voor zijn unieke persoonlijkheid en zijn gaven/talenten geweest. Dit gemis kan al vanaf de kinderjaren zijn. De persoon worstelt daardoor met zijn zelfbeeld en identiteit. Hij probeert dit probleem op te lossen met een middel en/of daden waardoor hij zichzelf wel groot, sterk en mannelijk voelt.

Teleurstellingen

De persoon heeft te maken gehad met grote teleurstellingen in zijn leven zoals het verlies van een geliefde, het niet behalen van een schooldiploma, het uiteenspatten van een droom,etc.
De persoon heeft de teleurstelling nooit goed kunnen afsluiten. Het vreet nog aan hem en heeft een diepe knauw gegeven in zijn zelfbeeld.

Eenzaamheid

De persoon heeft geen of weinig sociale contacten die hem een voldaan gevoel geven. Hij mist een liefdevolle levenspartner. Hij mist goede diepgaande vriendschappen met wie hij leuke dingen kan ondernemen. Hij mist het gevoel dat hij echt bij een groep (kerk, sportclub) hoort. Op emotioneel gebied voelt hij diepe onvrede, en door een genotmiddel probeert hij dit gevoel te onderdrukken.

Druk druk druk

In het dagelijkse leven kan iemand onder zeer grote druk staan. Hij heeft ongezond veel stress en spanning in zijn leven. Dit kan bijvoorbeeld door een te hoge werkdruk, een moeizaam huwelijk, financiële schulden, pesterijen, etc. De persoon heeft nog niet geleerd om op een goede manier zijn emoties te uiten en/of te ontladen door bijvoorbeeld te sporten of erover te praten. Hij vlucht weg uit zijn emoties door bijvoorbeeld te gamen en/of een pornoverslaving.

Geen doel om voor te leven

De persoon worstelt met zingeving en een positieve invulling van het dagelijks leven. Hij heeft geen werk, of hij heeft wel werk, maar hij ervaart dit absoluut niet als positief. Hij heeft niet echt een doel om voor te leven. Dit zijn oorzaken waardoor hij zich leeg en verveeld voelt. Hij probeert dit lege gevoel op te lossen met een genotmiddel. Soms begint dit met een alcoholverslaving, maar dit kan verergeren door een combinatie van verslavingen als drank, drugs, gokken en een seksverslaving. De meeste verslavingen zijn zeer progressief van karakter. Een verslaving vraagt steeds meer van je.

Ervaringen als kind

Een seksverslaving en/of pornografische verslaving kan ook veroorzaakt zijn doordat je op jonge leeftijd bent blootgesteld aan pornografische afbeeldingen, door de pornoboekjes van een vriendje. Of je bent als kind per ongeluk in de slaapkamer van je ouders geweest terwijl die de liefde bedreven. Of wellicht is er sprake geweest van zeer traumatische ervaringen zoals lichamelijk en/of seksueel geweld/misbruik.

Ontmasker de oorzaken

Het is niet makkelijk om een verslaving te doorbreken. Er zijn vaak krachtige factoren al jaren actief. Het zijn deze factoren die ervoor zorgen dat de verslaving grote invloed uitoefent op iemands leven. Het is dan ook belangrijke om deze factoren aan te pakken. Sommige factoren zijn makkelijker neer te halen dan anderen. Het is belangrijk om je bewust te worden van de factoren. Wat zijn de factoren in mijn leven die mijn verslaving blijven voeden? Zijn er factoren die ik binnen enkele dagen kan veranderen? Kan ik dit alleen of heb ik hier hulp bij nodig? Welke keuzes moet ik maken om iets te veranderen? Hoe kan ik Gods kracht en wijsheid ontvangen om te gaan leven in echte vrijheid?